ozongeneratorer.com

Er ozon farligt?

Fordelene ved ozon kan ikke modsiges. Ozon beskytter jorden fra solens elektromagnetiske stråling. Ozon anvendes i dag bredt inden for vandrensning, hvor det benyttes til at rense vores fra bakterier og andre uønskede elementer, således at det kan drikkes af os mennesker, uden vi bliver syge. Et andet vigtigt anvendelsesområde, er brugen af ozon til at fjerne rester af bekæmpelsesmidler fra frugt og grønt. Man kan sige at ozon er blevet en vigtig del af vores dagligdag, og dermed kommer det vigtige spørgsmål – er ozon farligt?

Ozon forekommer naturligt i stratosfæren, relativt langt væk fra jordens overflade. Elektriske udladninger som passerer gennem atmosfæren og møder iltmolekyler på sin vej, skaber ozon. Så hver gang et lyn slår ned, bliver der produceret ozon. Mængden af ozon er dog så lille, at den ikke påvirker den menneskelige krop. Nogle personer vil dog kunne lugte selv så små mængde af ozon, efter et tordenvejr, da molekylet har en meget skarp lugt.

Fremstilles ozon derimod kunstigt, ved hjælp af en ozongenerator, kan komme hurtigt komme op i betydeligt højere koncentrationer, end de der naturligt forekommer. Disse koncentrationer kan have en negativ påvirkning på mennesker, hvis man udsættes for dem over længere tid.

Generelt kan man sige, at lave koncentrationer af ozon ikke er farligt for mennesker. Faktisk anvendes ozon i mange luftrensere, for at øge effektiviteten. Højere niveauer af ozon kan dog forårsage visse symptomer hos mennesker – heriblandt irriterede øjne, hals og lunger.

Lave og høje niveauer af ozon og dets effekt

Ozon niveauet måles i ppm (parts per million). Den laveste værdi af ozon, som følsomme personer kan opdage ved hjælp af lugt er 0,001 ppm. I naturlige miljø findes der mellem 0,001 og 0,0125 ppm. Dette beror dog på lokale atmosfæriske forhold, samt lufttryk. Dybest set er et ozon niveau under 0,04 ppm ikke skadeligt for mennesker, men derimod er det skadeligt for svampe, virus, bakterier og lugtbærende molekyler.

  • 0,001 PPM – Laveste værdi der kan opfanges af lugtfølsomme personer. For lav til at måle præcis med elektronisk udstyr.
  • 0,003 till 0,010 PPM – Grænsen for hvornår en gennemsnitlig person kan opdage ozon i ren luft. Disse koncentrationer kan måles med god nøjagtighed.
  • 0,001 till 0,125 PPM – Typiske niveauer af ozon i atmosfæren. Disse varierer med vejrforhold.
  • 0,200 PPM – Langvarig eksponering hos mennesker leder ikke til nogle symptomer eller skader.
  • 0,300 PPM – Ved denne koncentration kan de første symptomer ses på mennesker. Irriteret hals og øjne er det typiske.
  • 25,000 PPM – Ozon niveauer som er klart farlige for mennesker er ukendte, men baseret på forsøg, kan et niveau på 25 ppm være dødeligt ved 60 minutters eksponering.

Grænseværdien og regler

Den canadiske organisation CNS (Canadian Standards Association) har udfærdiget en grænseværdi, som gælder for anvendelse af apparater der producerer ozon. Denne grænseværdi ligger på 0,040 ppm – er der dog tale om et ventileret, eller på anden vis udluftet, område, ligger grænseværdien på 0,050 ppm, hvilket altså er noget højere. I Danmark har arbejdstilsynet fastsat en grænseværdi på 0,100 ppm. Denne værdi er angivet som en loftsværdi, der på intet tidspunkt må overskrides.

Hvor farligt er ozon for planter?

Som tidligere nævnt har lave niveauer af ozon ikke nogen betydning for mennesker. Derimod kan planter tage skade, hvis de eksponeres af relativt lave koncentrationer af ozon.

De mest følsomme planter som bønner, spinat og lignende kan tage skade ved ozonkoncentrationer, som kun er lidt højere end de naturlige. Nogle forskere peger også på at selv den nuværende gennemsnitlige ozonkoncentration, kan være tilstrækkelig til at have en hæmmende vækst i nogle vigtige afgrøder som hvede og kartofler.

Ozonskador växter

Skaderne der forekommer hos planter, i forbindelse med eksponering af ozon, sker da gassen går gennem bladets porer og trænger ind i cellerne, hvor de reagerer med og ødelægger enzymer. Resultatet kan blive at nogle af plantens celler dør, hvilket kan ses i form af prikker eller pletter, som spreder sig på bladet. I Sverige vurderes det, at forhøjede niveauer af jordnær ozon medfører skader på over en halv milliard svenske kroner hvert år. Dette er primært i forbindelse med skov- og landbrug.